12 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Billigare fönster med ROT-avdrag

För dig som bor i villa eller radhus gäller ROT-avdrag när du byter fönster, takfönster eller gör andra fönster- och glasarbeten. Det innebär att du kan spara tiotusentals kronor på fönsteraffären. Här är reglerna som gäller för fönster och ROT.

Fakta om ROT-avdraget

ROT-avdraget infördes för att stimulera fler privatpersoner att anlita experthjälp vid byggen och renoveringar i deras bostäder. Tanken var att försöka minska den stora andelen av marknaden som skedde ”svart”, utanför kontroller och regelverk.

I praktiken innebär det att 30% av fakturabeloppet för arbetet (inte materialkostnader) dras av redan när du betalar för tjänsten. Sedan är det hantverkaren du anlitat som får motsvarande belopp av Skatteverket. Det enda kravet är att du har en intjänad inkomstskatt som täcker det ROT-avdrag du vill göra, för exempelvis ett fönsterbyte.

Det största avdraget du får göra är 50 000 kronor per kalenderår. Har ni större önskade avdrag än så i ett hushåll och ni är flera vuxna kan det vara klokt att dela upp ROT-avdraget eftersom det är personligt (alltså 50 000 kr för varje vuxen person och år).

Godkända fönsterarbeten med ROT

Följande arbeten omfattas av ROT-avdraget i samband med fönsterarbeten:
• Byte/montering av fönster, eller delar av fönster (exempelvis glasruta eller fönsterkarmar).
• Byte/montering av takfönster.
• Rivning av gamla fönster förutsatt att syftet är att sätta in nya fönster eller annan ombyggnad/renovering.
• Fönsterrenovering, glasmästararbeten och restaurering.
• Installation/byte av altandörrar, inglasad veranda eller andra glasarbeten.
Avdraget gäller även för fönsterbyte i fritidshus, så länge du äger det.
Undantag för fönsterarbeten med skattereduktion:
• Du får endast ROT-avdrag för arbeten på fönster inuti en bostadsrätt, alltså inte om du t.ex. byter ett fönster.
• Du får endast ROT-avdrag för fönsterbyten huvudfastigheten på tomten, inte i fristående verktygsbod, garage, stuga eller annan kringbyggnad.


Skapa en prisförfrågan här >>